خدمات تجاری و بازرگانی

معرفی و محصولات

خدمات بازرگانی شرکت به چندین سال قبل از تاسیس خود شرکت باز میگردد به همین دلیل شرکت مازیار صنعت دارای تجربه بسیار بالایی در زمیته بازرگانی و تامین تجهیزات میباشد.

تمامی تجهیزاتی که مربوط به شبکه فشارضعیف و ۲۰ کیلوولت که جزو تولیدات شرکت نبوده توسط واحد بازرگانی برای مشتریان عزیز تهیه میگردد که برخی از این تجهیزات شامل :

انواع کابل مسی و آلومینیومی فشار ضعیف و فشار قوی، سیم مسی، سیم آلومینیومی و …

انواع ترانس، کات اوت و برقگیر و …

تسمه مسی ، میله ارت و یراق آلات مسی و …

انواع کلید های اتوماتیک، کنتاکتورها، فیوزها و لوازم کنترل و اندازه گیری و … و انواع چراغ های خیابانی می باشد.