اﻧﮑﺮ ﺑﻮﻟﺖ

معرفی

به ساده ترین تعریف میتوان گفت انکر بولت ها برای اتصال بتن به سازه درون بتن و صفحه پلیت های بالای آن بکار برده میشوند. انکر بولت هایی که در شرکت مازیار صنعت تولید میشوند از جنس میلگرد آجدار و دارای یک سر رزوه شده و سر دیگر خم شده هستند و میزان اندازه خم و رزوه یا بر اساس استاندارد اداره راه که مناسب برای فونداسیون های آماده میباشد و یا بر اساس سفارش مشتری ساخت و تولید میشوندکه قبل از بتن ریزی در هنگام آرماتوربندی در بتن قرار میگیرد و مناسب برای فونداسیون های در جا ریز هستند.  .

این انکر بولت ها تا حدود 20 سانت پایین تر از رزوه دارای پوشش گالوانیزه گرم هستند

مشخصه هایی که در تولید انکر بولت ها باید رعایت گردد قطر میلگرد و قطر رزوه، طول رزوه ، طول مفید انکر بولت، میزان خم می باشند.