داﯾﮑﺎﺳﺘﯽ

داﯾﮑﺎﺳﺘﯽ

معرفی

دایکاست یا ریخته‌گری تحت فشار عبارت است از روش تولید قطعه از طریق تزریق فلز مذاب و تحت فشار به درون قالبب . برای تولید جعبه انشعاب،جعبه تقسیم یا جعبه فیوز و …   از جعبه انشعاب،جعبه تقسیم یا جعبه فیوز برای انشعاب گرفتن از تابلوهای برق اصلی یا توزیع و یا شالتر برای مراکز تجاری استفاده می شود. جعبه تقسیم های آلومینیومی به صورت روکار مورد استفاده قرار می گیرند.

این محصول در ابعاد گوناگون موجود می باشد. استفاده از متریال آلومینیوم آلیاژی فشرده دایکاست و رنگ الکترو استاتیک پودری  7032 این محصول را در برابر رطوبت های بالا تضمین میکند. جهت عایق کردن فیوزها از فیبر های استخوانی در آنها استفاده میشود.

ابعاد مختلف جعبه انشعاب دایکاستی به شرح زیر می باشد :

25×3 بکس– 32×3 مینیاتوری– 63×3 کوچک بکس-  25×6 بکس– 32×6  مینیاتوری