تابلو توزیع

معرفی

تابلوهای توزیع مختص جریان برق ورودی و تقسیم بندی جریان برق خروجی به مصرف کننده های مختلف هستند. موارد استفاده تابلو های توزیع در کارخانجات جهت توزیع برق روشنایی، مصارف عمومی، تامین برق ماشین آلات ساختمان ها جهت تامین برق مصرفی ساختمان، فرودگاه ها، بیمارستان ها و … میباشد. شامل انواع ایستاده، بارانی و دیواری هستند.