فونداسیون

سکوی بتنی تابلو برق

Edit

سکوی بتنی تابلو برق که برای قرار گرفتن تابلوهای برق بر روی آن طراحی شده نیز با بتن عیار 350 کیلوگرم در متر مکعب تولید میشوند و بصورت 5 تکه و 6 تکه برای تابلو های مینی سنجش، سنجش وتوزیع قابل تولید و ارائه  میباشد. قطعات این پایه های بتونی به وسیله پیچ و مهره به هم متصل میشوند و در داخل فونداسیون شبکه ای از میلگرد های 6 جهت بافت حصیری استفاده میشود .

Edit