فونداسیون

سکوی بتنی تابلو برق

معرفی

سکوی بتنی تابلو برق که برای قرار گرفتن تابلوهای برق بر روی آن طراحی شده نیز با بتن عیار 350 کیلوگرم در متر مکعب تولید میشوند و بصورت 5 تکه و 6 تکه برای تابلو های مینی سنجش، سنجش وتوزیع قابل تولید و ارائه  میباشد. قطعات این پایه های بتونی به وسیله پیچ و مهره به هم متصل میشوند و در داخل فونداسیون شبکه ای از میلگرد های 6 جهت بافت حصیری استفاده میشود .