دکل ﻟﺘﯿﺲ(ﻣﺸﺒﮏ)

ﻟﺘﯿﺲ ﻣﺸﺒﮏ

معرفی

یکی از انوا ع دکل های خط 20 کیلوولت دکل مشبک یا لتیس(خود ایستا) میباشد که به دلیل کارایی در نصب آن در مناطق صعب العبور و کوهستانی در خطوط انتقال نیرو از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. این دکل ها از جنس نبشی و میلگرد هستند. از ویژگی این دکل ها نصب آسان و بعضاً بدون جرثقیل میباشد. از دیگر ویژگی این نوع دکل مقاومت و ایستایی آن در مقابل باد و همچنین قابلیت نصب تجهیزات زیادی روی آن میباشد. این دکل ها در سایز های مختلفی ساخته میشود که مطابق با استاندارد توانیر میباشد و در اسامی آن طول دکل و مقاومت کششی دکل مد نظر میباشد. برای پوشش دهی این دکل به جهت حفظ از رطوبت واکسیداسیون که منجر به ضعف و تخریب سازه می شود از پوشش گالوانیزه گرم استفاده میشود.

این دکل در ارتفاع های 9-12-15-18 متری و با استحکام کششی 600، 900 و 1200 ارائه میشود.