دﺳﺘﮏ چراغ

معرفی

دستک ها پایه های نگهدارنده ای هستند که برای روشنایی معابری که تیر سیمانی در آن محل کاشته شده کاربرد دارد که برای سه نوع چراغ 125، 250، 400 وات ساخته میشود و از جنس لوله و ناودانی میباشد و با نام های بازوی چراغ یا براکت دیواری یا سر چراغ ها هم خوانده میشود. این محصول جهت نورپردازی محیط هایی مانند خیابان ها ، فضاهای باز شهری و … کاربرد داشته ، امنیت این اماکن را در تاریکی شب تامین می کند.دستک های چراغ برای نگهداری چراغ ها در نقاط مختلف ، پس از کنترل و بررسی معیارهای لازم مطابق با دستورالعمل ، ساخت و تولید میشود.

این دستک ها با توجه به سفارش مشتری از حداق طول بازوی 50 سانت ساخته میشود و حمل و نقل آنها بسیار ساده و آسان میباشد.