فونداسیون ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی

معرفی

فونداسیون بخشی از سازه است که انتقال بار از سازه به زمین از طریق آن صورت میگیرد که برای فونداسیون های پایه های فلزی این بار همان عوامل مختلف طبیعی همچون بادهای شدید و طوفان، سیل هستند . فونداسیون پیش ساخته یکی از انواع فونداسیون هاییست که با قالب هایی مشخص با ابعاد مشخص در محیط های از پیش تایین شده آماده و تولید میشود از مزایای استفاده از فونداسیون پیش ساخته بتنی میتوان به افزایش بهره وری به ویژه در شرایط ناپایدار جوی اشاره کرد. علاوه بر این نیز موجب کاهش نیروی انسانی و افزایش بهره روی به لحاظ کنترل کیفی محصول میشود. این در حالیست که روش درجا ریز فونداسیون شامل مراحلی مانند  بتن ریزی و اجرای فونداسیون در محل پروژه می باشد که هر کدام مستلزم زمان زیادی هستند.

عیار بتن در این فونداسیون ها 350 کیلوگرم در متر مکعب میباشد و در سایزهای 60x40x40 ، 70x60x60 ، 80x70x70 ، 110x70x70 بدون پاشنه که دو عدد اول ابعاد پایین فونداسیون بوده و عدد آخر ارتفاع فونداسیون میباشد و فونداسیون های پاشنه دار به ابعاد 85*90*90 ، 100*110*110 ، A 100*140*140 ، B 100*140*140 ، C 100 *140*140 و 120*150*150  میباشند که آکس همه این فونداسیون ها مطابق با نقشه های استاندارد اداره راه و شهر سازی بوده ولیکن آکس ها با توجه به سوراخ های پلیت پایه قابل تغییر میباشد.