رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﺳﻪ ای

رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﻣﺎﺳﻪ اي
Edit

روش دیگری که برای تولید جعبه انشعاب بکار برده میشود روش ریخته گری میباشد که در این روش جعبه ها همراه گلویی و در 4 سایز و 9 مدل تولید میشنود که به شرح زیر میباشد :

200×3کاردی  – 63×6 بکس-  25×9 بکس– 32×9 مینیاتوری– 63×9 بکس– 25×12 بکس– 32×12 مینیاتوری– 63×12 بکس