رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﺳﻪ ای

رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﻣﺎﺳﻪ اي

معرفی

روش دیگری که برای تولید جعبه انشعاب بکار برده میشود روش ریخته گری میباشد که در این روش جعبه ها همراه گلویی و در 4 سایز و 9 مدل تولید میشنود که به شرح زیر میباشد :

200×3کاردی  – 63×6 بکس-  25×9 بکس– 32×9 مینیاتوری– 63×9 بکس– 25×12 بکس– 32×12 مینیاتوری– 63×12 بکس