ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی

معرفی

یکی از انواع پایه های روشنایی پایه خورشیدی میباشد که برای منطقی که امکان برق رسانی شبکه سراسری سخت و یا غیر ممکن است نصب میشوند که مجهز به صفحات سولار میباشند و علی الخصوص مناسب کشور آفتاب خیزمان ایران میباشد. این صفحات از يک عدد کنترلر ، چراغ ، پايه و يک باتري تشکيل شده و با جذب انرژي خورشيدي و ذخيره آن در باتري ، در طول روز، انرژي مورد نياز براي روشنايي در شب را تامين مي کنند و در نهایت تامین نیروی لازم برای پایه را فراهم خواهند کرد. شرکت مازیار صنعت مفتخر به تولید پایه های خورشیدی با کیفیت میباشد.

پنل يا صفحه خورشيدي از مونتاژ يا قرار گيري سلول هاي خورشيدي در کنار هم تشکيل مي شود. صفحه خورشيدي بسته هاي فوتون را به انرژي الکتريکي تبديل مي کند.

پايه هاي اين  چراغ ها بصورت لوله اي يا چند وجهي ساخته مي شود و ارتفاع مفيد آنها 3 الي14 متر مي باشد . جنس پوشش پايه ها گالوانيزه گرم يا رنگ کوره اي است.

اين پايه ها بدليل اينکه نياز به کابل کشي از شبکه و بين پايه ها رابرطرف مي کند نيز مورد توجه مي باشد.